Promotion of Meike de Wit

Promotion of Meike de Wit

  • Post by:
  • October 3, 2013
  • Comments off

4 Oktober 2013, 13:45 uur

Eiwitten die gebruikt kunnen worden in klinische testen voor darmkanker

Begin volgend jaar start het landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Ondertussen wordt er verder gewerkt aan verbetering van deze én andere testen die gebruikt kunnen worden om de  klinische zorg voor patiënten met dikkedarm kanker te verbeteren. Meike de Wit beschrijft in haar proefschrift biomarker-eiwitten die mogelijk kunnen helpen om de huidige testen voor vroege opsporing, diagnose en prognose voor CRC patienten te verbeteren. De Wit promoveert 4 oktober 2013 aan de Vrije Universiteit op dit onderwerp.

Eiwitten zijn verantwoordelijk voor vele processen in een kankercel en het detecteren van eiwitten (door middel van antilichamen) is eenvoudig toe te passen in de klinische praktijk. de Wit heeft voor haar onderzoek gebruik gemaakt van geavanceerde technologie (massaspectrometrie) om darmtumor eiwitten op te sporen op het celoppervlak van kankercellen, in tumorweefsel en ontlasting. Ze beschrijft in haar proefschrift nieuwe kandidaat eiwitmarkers beschreven die gebruikt kunnen worden voor verschillende klinische vraagstellingen. Voorbeelden hiervan zijn kandidaat eiwitmarkers voor vroege opsporing van CRC die detecteerbaar zijn in bloed of ontlasting en targets voor moleculaire beeldvorming, markers voor het voorspellen van prognose bij stadium II en III patiënten en een marker met potentiële diagnostische waarde. Daarnaast presenteert ze een aantal CRC-geassocieerde eiwit datasets die kunnen helpen om een beter inzicht in de complexe biologie van adenoom-naar-carcinoom progressie en verdere uitzaaiing van de ziekte te verkrijgen en die de ontwikkeling van nieuwe klinische toepassingen kunnen ondersteunen. De verkregen resultaten dragen potentieel bij aan de verbetering van de klinische zorg voor darmkankerpatiënten.

More from VUmc website.

Categories: News