Eiwitten: ondoorgrondelijke werkpaarden – article in the “Apotheek” magazine.