Alpes d’HuZes multi-center project funded: Improving clinical management of colon cancer through CONNECTION, a nation-wide Colon Cancer Registry and Stratification effort

Alpes d’HuZes multi-center project funded: Improving clinical management of colon cancer through CONNECTION, a nation-wide Colon Cancer Registry and Stratification effort

  • Post by:
  • March 12, 2014
  • Comments off

http://www.vumc.nl/afdelingen/over-vumc/nieuws/subsidie-kwf/?view=Standard

VUmc press release:

Darmkankerpatiënten waarbij de tumor in een vroeg stadium wordt ontdekt en succesvol verwijderd, hebben nog steeds een 20 % kans dat de tumor terugkeert. Het is lastig te bepalen hoe je deze groep patiënten optimaal moet behandelen. Enerzijds reduceert ondersteunende chemotherapie de kans dat de ziekte terugkeert, maar niet bij alle patiënten die zo worden behandeld. En anderzijds is 80 % van de patiënten al genezen doordat de tumor is weggehaald en voor hen is aanvullende chemotherapie onnodig en mogelijk toxisch.

Het is dus cruciaal dat we technieken ontwikkelen om met grote zekerheid die patiënten te kunnen identificeren die een groot risico hebben op het terugkeren van de tumor en vervolgens te bepalen bij welke patiënten chemotherapie kan voorkomen dat de ziekte terugkomt. Recent is duidelijk geworden dat darmkanker niet één uniforme ziekte is, maar uiteenvalt in drie groepen die biologisch verschillen. Hiervan blijkt één groep een zeer slechte prognose te hebben en identificatie van deze subgroep zou al voldoende zijn om een selectie voor chemotherapie te maken.

Met steun van 3,4 miljoen euro KWF-subsidie gaan onderzoekers van AMC (pen-voerder), VUmc, Erasmus MC, Radboudumc en UMC Utrecht onderzoeken of deze groepsindeling een bruikbare manier is om hoog-risico-patiënten te identificeren. Dr. Connie Jimenez, hoofd OncoProteomics Laboratorium van de afdeling Medische Oncologie en mede-aanvrager is betrokken als werkpakketleider in dit project en zal de eiwitprofielen in de darmtumoren in kaart brengen ten einde een eiwittest te ontwikkelen. In parallel aan de moleculaire profiling. gaat het consortium een nationale darmkanker-registratie opzetten, waarin alle klinische gegevens van darmkankerpatiënten – geanonimiseerd – worden opgeslagen. Dit moet ervoor zorgen dat nieuw ontwikkelde klinische tests snel getoetst kunnen worden in grote groepen patiënten. Dit draagt bij aan betere zorg voor patiënten met darmkanker.

Categories: News